Thursday, July 25
Shadow

President’s of NPS

DateNamePhoto
(1983-1986)Prof. Dr. Shankar Prasad Pradhan
(1986-1988)Prof. Dr. Balaram Joshi
(1988-1990)Prof. Dr. Kedar Lal Shrestha
(1990-1993)Prof. Dr. Narayan Hari Joshi
(1993-1997)Prof. Dr. Lok Narayan Jha
(1997-2001)Prof. Dr. Devendra Raj Mishra
(2001 – 2005)
(2009 – 2013)
Prof. Dr. Shekhar Gurung
(2005 – 2007)Prof. Dr. Shesh Kant Aryal
(2007 – 2009)Mr. Ramesh Shakya
(2013 – 2016)Prof. Dr. Jeevan Jyoti Nakarmi
(2016 – 2019)Prof. Dr. Pradeep K. Bhattarai
(2019 – 2021)Prof. Dr. Narayan P. Chapagain

Follow us