Shadow

NPS Bagmati Chapter

President:    Prof. Dr. Sitaram Bahadur Thapa                          

Vice President: Prof Dr. Harihar Paudyal  

Secretary:         Mr.   Udaya Bahadur Thapa

J.Secretary:      Dr. Rajendra Adhikari                     

Treasurer:         Mr.Moti Bhusal   

Member:          

     Prof.Arun Kumar Shrestha                                  

     Mr. Ramesh Adhikari

     Mrs. Sangeeta Chaulagain

     Mr. Surendra Regmi             

     Mr. Tejbikram Thapa

     Mr. Upendra Giri