Notice

                                 सूचना  नेपाल भौतिक बिज्ञान समाज र भौतिक शास्त्र बिभाग, अमृत क्याम्पसको संयुक्त आयोजनामा निम्न स्थान, मिति र समयमा हुन गईरहेको “कृष्णविवर” (Black hole) सम्बन्धि यस बैज्ञानिक प्रबचन कार्यक्रममा ईच्छुक सबैलाई सहभागीताका लागि जानकारी गराईन्छ।             […]

Continue Reading